Wymiana kasy fiskalnej do końca czerwca 2021

blog Obowiązkowa wymiana kas fiskalnych na kasy online

Z dniem 1 lipca 2021 roku następuje trzeci etap wymiany kas rejestrujących. Tym samym kolejne grupy przedsiębiorców czeka obligatoryjna zmiana kas fiskalnych. Celem wprowadzenia obowiązku wymiany kas fiskalnej jest uszczelnienie podatku VAT i ograniczenie szarej strefy, a same kasy online różnią się od tradycyjnych tym, że są podłączone do sieci i już w momencie zawierania transakcji przesyłają informacje na temat płatności do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dowiedz się więcej na ten temat, by nie przegapić ważnych terminów i uniknąć finansowych konsekwencji.

Kogo dotyczy wymiana kasy na online?

Do 1 lipca 2021 roku, obowiązkowej instalacji kas online muszą dokonać podmioty, które dokonują świadczenia usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Pierwotnie ustawa o VAT wskazywała na wcześniejsze terminy wprowadzenia obowiązku kasy online w w/w przedsiębiorstwach (01.01.2021 r.), jednak na mocy rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r. datę przesunięto.

Kasa online — terminy

W niedługim czasie wszystkie podmioty posiadające kasy fiskalne będą zobowiązane do wymiany na urządzenia online. W tym momencie nie jest jeszcze znany dokładny terminarz dla wszystkich branż, wiadomo jednak, że sprzedaż kas z elektronicznym zapisem kopii zakończy się w grudniu 2022 roku, a od 2023 roku będzie można nabyć wyłącznie kasę fiskalną online. Do momentu wyczerpania pamięci lub wyeksploatowania dotychczas używanego sprzętu, branże niewymienione powyżej, mogą korzystać z tradycyjnych kas.

Obowiązek kasy online — ulga

Wymieniający kasę przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgę podatkową. Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas online wynikające z rozporządzenia MF:

 • ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń online,
 • ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas online,
 • wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.

Warunki otrzymania ulgi:

 • terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia online,
 • dla podatników zobligowanych do korzystania z kas online rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem
 • przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,
 • ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.

Co ważne – ulga na zakup kasy online obowiązuje na każde urządzenie. Jeżeli zatem przedsiębiorca nabył więcej niż jedną kasę online i zacznie jej używać w każdym punkcie sprzedaży w terminie nie późniejszym niż pół roku od dnia ewidencji sprzedaży, otrzyma zwrot po 700 złotych za każdą sztukę. Przykładowo, jeśli firma zakupi 5 kas, może liczyć na zwrot w wysokości 3500 złotych.

Jakie formalności obowiązują przy wymianie kasy na online?

Przedsiębiorca dokonujący zakupu nowej kasy, ma obowiązek nabyć urządzenie, które posiada wymagane potwierdzenie od Głównego Urzędu Miar (GUM). Ponadto, firma zobligowana do używania kasy online, musi mieć stały dostęp do internetu. Obsługą techniczną i serwisem musi zająć się osoba posiadająca stosowne uprawnienia, a obowiązkiem firm jest zawarcie umów na tego typu usługi. Proces instalacji oraz fiskalizacji kasy musi odbywać się przy serwisancie.

Co zrobić ze starą kasą fiskalną?

Z chwilą, gdy użytkownik przestaje używać tradycyjnej kasy fiskalnej, ma obowiązek wyrejestrować stare urządzenie. Wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej należy złożyć we właściwym oddziale urzędu skarbowego. Przepisy nie precyzują terminu, w jakim należy podjąć te działania, zatem należy przyjąć, że im szybciej wywiążemy się z tego obowiązku, tym lepiej. Po rozpatrzeniu wniosku kasa zostaje wykreślona z ewidencji i do czasu ponownej fiskalizacji, nie ma możliwości prowadzenia na niej ewidencji. Samo urządzenie można odsprzedać serwisantowi lub poddać je utylizacji.

Brak wymiany kasy na online — możliwe kary

W przypadku zaniechania wymiany kasy na online w oznaczonym przez ustawodawcę terminie, przedsiębiorca musi liczyć się z możliwymi karami finansowymi. Przede wszystkim utraci on prawo do ulgi podatkowej, odliczenia za zakup urządzenia, którego wartość to aż 90% ceny. Oprócz tego – zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT – zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy zbyciu towarów i usług i jest ustalone za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. W sytuacji, gdy przedsiębiorca działający w branży, której dotyczy obowiązek wprowadzenia kasy online z dniem 01.07.2021 r., jest w okresie zawieszenia działalności, ma obowiązek rejestrowania transakcji dopiero z dniem wznowienia działalności. W praktyce oznacza to, że musi umówić się z serwisantem przed ponownym rozpoczęciem sprzedaży.

 • ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,
 • ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,
 • wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.

Shopping Cart