Ulga na zakup kas online. Ważna interpretacja Ministerstwa Finansów

Ulga na zakup kas online. Ważna interpretacja Ministerstwa Finansów

Na stronach MF pojawiło się Objaśnienie podatkowe z 11.07.2019 roku, pt. „Ulga na zakup kas rejestrujących on-line” podpisane przez wiceministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

Zasady opisane w objaśnieniu potwierdzają nasze interpretacje, że odliczenie dla zobowiązanych ustawą należy się zaraz po zainstalowaniu kasy. Niestety, inaczej niż wcześniej interpretowany jest termin, do którego ci podatnicy mogą kupować kasy fiskalne oraz ilość kas, na które mogą odliczyć ulgę.

 1. Ulga (90% wartości kasy nie więcej niż 700 zł) należy się nowym podatnikom, którzy zakupią kasę online.
 2. Warunkiem skorzystania z ulgi jest zapłata całej wartości zakupu kasy (dowód zapłaty).
 3. Z ulgi można skorzystać gdy płatność była ratalna. W takim wypadku o ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty.
 4. Ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa online jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.
 5. Podatnik może otrzymać ulgę na wszystkie kasy które zakupił w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie i rozpocznie rejestrację na tych kolejnych kasach.
 6. Podatnicy wskazani w ustawie jako zobowiązani do używania kas online
  • mogą rozliczyć ulgę na zakup kas w następnym miesiącu po zainstalowaniu i rozpoczęciu ewidencji na kasie online.
  • mogą otrzyma zwrot (ulgę) na taką ilość kas, jaką używali dotychczas
  • mogą otrzymać ulgę na kasy które zakupią i rozpoczną ewidencję najpóźniej w terminach wskazanych w ustawie jako obowiązkowe dla tych grup podatkowych
 7. Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy dotychczas używający kas z kopia elektroniczną lub papierową, którzy nie są objęci ustawowym obowiązkiem używania kas online, a z własnej woli wymienią dotychczas używaną kasę na kasę online.
 8. Dokument oprócz interpretacji przepisów oraz wskazówek zawiera również faktyczne przykłady sytuacji podatników kupujących obecnie kasy online i terminy, kiedy ulgi mogą rozliczać.
Shopping Cart