Harmonogram obowiązkowej instalacji kas fiskalnych online

Harmonogram obowiązkowej instalacji kas fiskalnych online

Harmonogram obowiązkowej instalacji kas fiskalnych online prezentuje się następująco:

Najpóźniej od 1 stycznia 2020 roku z urządzeń rejestrujących nowego typu będą musiały zacząć korzystać firmy, które świadczą usługi: naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania; w zakresie wymiany opon lub kół w pojazdach silnikowych i motorowerach; sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Najpóźniej od 1 lipca 2020 roku kasy online będą musieli zacząć stosować przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi: związane z wyżywieniem (w stacjonarnych placówkach gastronomicznych, w tym również sezonowo); w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych.

Najpóźniej od 1 stycznia 2021 z urządzeń online będą musiały zacząć korzystać firmy, które świadczą usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne; budowlane; w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów; prawnicze; związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Shopping Cart